260 x kiitos!

260 kertaa kiitos❤️ Äänimäärä oli nuorelle ensikertalaiselle valtavan iloinen yllätys! Aloitan elokuussa Hämeenlinnan nuorimpana kaupunginvaltuutettuna.

Iso kiitos kaikille minua äänestäneille, tsempanneille ja eri tavoin tukeneille😊 Yritän olla luottamuksenne arvoinen ja rakentaa ihmisläheistä ja ilmastokestävää Hämeenlinnaa aivan jokaiselle!🌻

Kiitos myös loistaville ehdokastovereille jotka tekivät tämän mahdolliseksi🧡

Kiitos valtavan työn tehneelle Hämeenlinnan Vasemmiston vaalityöryhmälle eli Johanna Janhuselle ja Arttu Jokikodalle, jotka toteuttivat puolueen yhteistä kampanjaa ja vaalityötä!

Vasemmistoliiton tulos oli olosuhteisiin nähden hyvä, vaikka kolmas paikka Hämeenlinnassa juuri ja juuri menetettiinkin. Onnea valtuustotoveri Juhani Lehto sekä varavaltuutetut Pirkko Juurus ja Hanna Rokkanen🔥Iso kiitos Juhanille myös taloudellisesta tuestasi meidän nuorien ehdokkaiden kampanjoihin!

Nyt pitää keskittyä tähän valtuustokauteen, ja tehdä parhaansa Hämeenlinnan ja sen asukkaiden eteen.

Haluan kiittää jokaista, joka antoi minulle ainoan äänensä! Kiitos myös perheelleni ja ystävilleni, jotka tukivat minua pitkän vaalikevään aikana monin eri tavoin🧡

Erityiskiitokset kampanjan graafisen ilmeen suunnitellut Aleksi Toivonen, epävirallinen kampanjapäällikkö Osmo Reima, valokuvista vastanneet Juuso Tuominen ja äiti sekä flaikkujen jaossa kunnostautunut isä🔥

Tästä on hyvä jatkaa kohti elokuussa alkavaa valtuustokautta, yhteistyötä rakentaen!

Puolitetaan kokouspalkkiot!

Karsitaan valtuutettujen ylisuuria kokouspalkkioita!

Tällä hetkellä Hämeenlinnan kaupunginvaltuutetun saama kokouspalkkio esimerkiksi valtuuston kokouksesta on n. 160 euroa ja lautakunnan kokouksesta n. 110 euroa.

Näiden lisäksi mm. kaupunginhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto saavat usean tuhannen euron suuruiset vuosipalkkiot jokainen.

Nykyiset palkkiot ovat nähdäkseni aivan liian suuret, koska kyseessä on luottamustehtävä eikä osa-aikatyö. On myös moraalisesti kyseenalaista, että valtuutetut korottavat omia palkkioitaan valtuustokaudesta toiseen ja samalla päättävät miljoonaleikkauksista kaupungin henkilöstöön.

Hämeenlinnan palkkiot ovat myös kuntienvälisessä vertailussa poikkeuksellisen suuret. Esimerkiksi Lahdessa ja Riihimäellä palkkiot ovat pienemmät, ja Hattulassa jopa lähes puolet pienemmät.

Valtuutettujen kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot maksavat kaupungille vuosittain lähes 400 000 euroa. Summa vastaa yli 11 kuntasektorilla töissä olevan lähihoitajan vuosipalkkaa. Rahalle olisi parempaakin käyttöä kuin valtuutettujen taskut.

Mielestäni valtuutettujen palkkioita pitäisi laskea reippaasti. Ne voitaisiin esimerkiksi puolittaa. Vähintäänkin näissä kuntavaaleissa valituilta valtuutetuilla toivoisin suoraselkäisyyttä pidättäytyä palkkioiden korotuksista. Tässä on paikka puoluerajat ylittävälle yhteistyölle.

Kokouspalkkioita ei kuitenkaan tule sekoittaa ansionmenetyskorvauksiin. Valtuutetut saavat korvauksen menetetyistä ansioista, jos vaikkapa työvuoro sattuu valtuuston kokouksen päälle. Tämä on mielestäni hyvä asia, jotta taataan jokaiselle mahdollisuus toimia luottamustehtävässä. Ongelma on ylisuurissa kokouspalkkioissa.

Itse aioin lahjoittaa saamani kokouspalkkiot puolueen keräämän vero-osuuden jälkeen täysimääräisesti hyväntekeväisyyteen, jos tulen valituksi valtuustoon, lautakuntiin tai muihin luottamuselimiin. Tulen lahjoittamaan palkkiot hämeenlinnalaisten vähävaraisten lasten hyväksi.

Junat ja Hämeenlinna

Tällä viikolla kävin parina arkiaamuna Rautatieasemalla jakamassa flaikkuja ja keskustelemassa työmatkalaisten kanssa🙌

Toimivat junayhteydet ovat Hämeenlinnalle erittäin tärkeitä. Meidän valtti on se, että täältä on helppo liikkua raiteita pitkin töihin sekä pääkaupunkiseudulle että Tampereelle. Junalla moni pendelöi töihin myös tänne Hämeenlinnaan

Hämeenlinnan tulee pitää kiinni valttikortistaan ja panostaa ympäristöystävälliseen junamatkustamiseen!

Kaupungin on tehostettava edunvalvontaansa, ja neuvoteltava VR:n kanssa uusia vuoroja keskustan ja Iittalan asemille. Meidän on myös huolehdittava, että uusi pääradan linjaus kulkee Hämeenlinnan kautta.

Joukkoliikenteen käytön houkuttelevuuden lisäämiseksi bussilipun Rautatieasemalle tulisi olla ilmainen, jos matkustaja on jo ostanut junalipun.

Maksuton hiekkakenttäpysäköinti on palautettava asemalle. Pendelöijillä ja junamatkustajilla ei saa maksattaa Pööli-parkkihallin ylisuuria rakennuskustannuksia. Vähäpäästöistä junamatkustamista pitää helpottaa, ei vaikeuttaa.

Nopeassa, viihtyisässä ja kohtuuhintaisessa raideliikenteessä on tulevaisuus!🌍

Terveyspalvelut kuntoon!

Koronapandemian aiheuttama kuormitus on pidentänyt hoitojonoja osassa terveyskeskuksia, ja lisännyt mielenterveyspalveluiden tarvetta. Silti Hämeenlinnassa mielenterveyspalvelut ovat vakavasti alirahoitettuja, ja myös tavanomainen terveydenhuolto kaipaa lisäresursseja. Hämeenlinna tarvitsee sekä terapiatakuun että hoitotakuun, jotta jokainen saa laadukasta hoitoa viikon sisällä palveluiden piiriin hakeutumisesta.

Vasemmistonuoret otti äskettäin valtakunnallisesti kantaa hoitojonojen purkamiseksi ja hoiva- sekä terapiatakuun toteuttamiseksi Suomen kunnissa. Tämän kevään kuntavaaleissa päätetään miten kunnat nousevat koronan aiheuttamasta kriisistä. Laadukas terveydenhuolto on investointi tulevaisuuteen, koska pitkittyessään terveysongelmat vain pahenevat ja tulevat kalliimmiksi.

Terveyspalvelut kuntoon Hämeenlinnassa

Terapiatakuu käyttöön

Terapiatakuu varmistaisi jokaiselle nopean pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon. Heikentyneeseen tai järkkyneeseen mielenterveyteen on tärkeää saada nopeaa apua. Hämeenlinnassa hoidontarpeen arviointiin pääsee jo nykyisellään matalalla kynnyksellä, mutta sen jälkeen seuraavan ajan saamisessa voi kestää useita viikkoja. Tämä on kestämätön tilanne. Mielenterveyspalveluiden resurssivajeet tulee korjata.

Hoitotakuulla hoivaa viikossa

Hoitojonot ja terveydenhuollon resurssipula korjataan varmistamalla palveluiden riittävät resurssit, jotta laadukasta hoitoa voidaan tarjota. Henkilöstöpulaan vastataan korottamalla hoitajien palkkatasoa ja parantamalla työehtoja. Näin varmistetaan työntekijöiden hyvinvointi ja pysyvyys.

Lähiterveysasemat säilytettävä

Lakkautettaviksi aiotut Idänpään ja Ojoisten terveysasemat tulee säilyttää. Ne palvelevat alueiden lähes 12 000 asukasta erittäin hyvin ja ovat asukkaille tärkeitä lähipalveluita. Mahdolliset lakkautukset on suunniteltu puutteellisesti, eikä niistä ole voitu osoittaa seuraavan kustannussäästöjä. Lakkautukset olisivat erittäin lyhytnäköisiä tilanteessa, jossa terveyspalveluiden järjestäminen on sote-uudistuksen myötä pian siirtymässä maakunnille.

Terveyskeskusmaksut pois ja muut asiakasmaksut pienemmiksi

Terveydenhuollon pitää olla edullista ja saavutettavaa jokaiselle hämeenlinnalaiselle. Terveyskeskusmaksujen poisto hyödyttää kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, koska kaikilla ei ole voimavaroja painia byrokratian kanssa ja hakea maksuvapautusta. Maksujen perintä perintätoimistojen kautta pitää lopettaa.

Itsemääräämisoikeus vanhus- ja vammaispalveluiden lähtökohdaksi

Vammaisten tulee saada päättää omista asioistaan ja omista palveluistaan, ilman byrokratiaa ja kaupungin yksipuolista sanelua. Vanhuksille pitää turvata mahdollisuus sekä palvelukotipaikkaan että kotona asumiseen.

Oppilashuollon resurssit kuntoon

Oppilashuollon eli koulupsykologien ja -kuraattorien resurssivaje tulee paikata. Tällä hetkellä Hämeenlinnassa yhdellä koulupsykologilla on pahimmillaan vastuullaan viisi koulua ja 1200 oppilasta. Ei ihme että ammattilaisten kalenterit ovat täynnä, ja avunsaanti viivästyy. Oppilashuollon resurssit on nostettava suosituksia vastaaviksi eli max. 500 oppilasta yhtä koulupsykologia kohti. Lisäksi Turusta tulisi ottaa mallia, ja palkata Hämeenlinnan koululaisia varten psykiatrisia sairaanhoitajia tukemaan oppilashuoltoa ja oppilaiden mielenterveyttä

Yhdenvertaisuuskoulutusta terveydenhuollon henkilöstölle

Jokaisella on yhdenvertainen oikeus terveyteen ja terveydenhuoltoon. Kaupungin henkilöstölle pitää järjestää koulutusta sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta sekä rasismin ehkäisemisestä, jotta jokaisella on mahdollisuus turvallisiin palveluihin ilman pelkoa syrjinnästä. Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi omana itsenään.

Humaania päihdepolitiikkaa ja toimivat päihdepalvelut

Päihdeongelmia vähennetään ja päihderiippuvaisia autetaan parhaiten sosiaali- ja terveystyöllä, ei rangaistuksin. Päihdeongelmista kärsiviä ihmisiä ei tule leimata eikä stigmatisoida. Päihdeongelmat ovat sairauksia, joita tulee hoitaa sellaisina. Hämeenlinnassa esimerkiksi huumeiden valvotut pistotilat lisäisivät huumeidenkäyttäjien ja sivullisten turvallisuutta, jo olemassa olevan neulanvaihtopisteen ohella.

Kuntavaalien vaalinumero #335

Kuntavaalien numerot saapui! Minua voi äänestää numerolla 335🔥

Ennakkoäänestys alkaa jo vajaan kahden viikon päästä! Äänestää voi 26.5 – 8.6 sekä varsinaisena vaalipäivänä 13.6

Kertauksena keskeisimmät vaaliteemani:

1) Toimivat mielenterveyspalvelut ja terapiatakuu🔥

Jokaisella tulee olla oikeus nopeaan ja matalan kynnyksen hoidonsaantiin mielenterveyden järkkyessä. Terveydenhuollon ja oppilashuollon resurssivajeet tulee korjata.

2) Bussien lippuhintojen reipas laskeminen sekä vuorojen ja reittien määrän lisääminen🌍

Hämeenlinnan bussilippujen pitää olla edullisia ja reittien kattavia. Myös pitäjiin on saatava hyvät joukkoliikenneyhteydet. Busseissa on siirryttävä vähäpäästöisiin käyttövoimiin.

3) Harrastustakuu ja hyvät harrastusmahdollisuudet✨✨

Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee taata mielekäs ja maksuton harrastus riippumatta perheen asuinpaikasta ja tulotasosta. Lisäisin myös sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja sekä kantakaupungissa että pitäjissä

Uusi yhteistyön ja hyvinvoinnin aika 2021-2025

Hämeenlinnan Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelma julkaistiin! Meidän vaaliohjelmassa pyritään kaupungin vetovoiman ja viihtyisyyden edistämiseen sekä köyhyyden ja epätasa-arvon vähentämiseen. Keinoina ovat panostukset ihmisten hyvinvointiin, kestävään ilmastopolitiikkaan ja järkevään talouspolitiikkaan.🔥

Minulle erityisen tärkeitä kohtia meidän loistavassa vaaliohjelmassa ovat:

1️⃣ Toimiva koulutus ja varhaiskasvatus

2️⃣ Edullisempi ja kattavampi joukkoliikenne

3️⃣ Saavutettavat mielenterveyspalvelut

4️⃣ Ilmastokriisin tehokas torjunta ja hiilineutraalius 2030

5️⃣ Työttömyyden ja köyhyyden torjunta

Tältä pohjalta on hyvä rakentaa yhteistyötä.✊

Vaaliohjelma löytyy: https://hameenlinna.vas.fi/kuntavaaliohjelma-2021-2025/

Saako Hämeenlinnassa hoitoa mielenterveyteen? (HäSa 17.3)

Alla oleva mielipidekirjoituksemme julkaistiin Hämeen Sanomissa keskiviikkona 17.3. Kirjoituksen kirjoittivat kanssaehdokas Marja-Leena Ruuskanen ja minä yhteisesti.

Saako Hämeenlinnassa hoitoa mielenterveyteen?

Suomen lain mukaan jokainen maassa asuva tai oleskeleva on oikeutettu terveydenhuoltoon. Tämä toteutuu psyykkisen terveydenhuollon osalta Suomessa ja Hämeenlinnassa vain vaivoin. Vähintään joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriötä. Koronakriisi kuormittaa ihmisten mielenterveyttä entisestään ja lisää mielenterveyspalveluiden tarvetta. Nyt on aika tehdä korjausliike.

Hoidontarpeen arviointiin pääsee Hämeenlinnassa matalalla kynnyksellä. Sitten saattaa kestää 4-6 viikkoa ennen kuin ehkä saa seuraavan ajan terveyskeskuksessa, vaikka mielenterveyden järkkyessä hoitoa pitäisi saada nopeasti. Hoidon saanti ei ole riittävää, koska mielenterveyspalveluita vaivaa henkilöstöpula. Palveluiden nykyinen rahoitus ei riitä parantavan ja tehokkaan hoidon tarjoamiseen.

Varsinkin nuorten tilanne on heikko. Hämeenlinna alittaa Psykologiliiton valtakunnallisen suosituksen koulupsykologien määrästä yli kaksinkertaisesti. Yhdellä koulupsykologilla voi olla vastuullaan jopa kuusi koulua ja jopa 1200 oppilasta. Oppilashuollon resurssit on nostettava suosituksia vastaaviksi. Lisäksi Turusta tulisi ottaa mallia, ja palkata Hämeenlinnan koululaisia varten psykiatrisia sairaanhoitajia tukemaan oppilashuoltoa ja oppilaiden mielenterveyttä.

Toinen erityistä tukea tarvitseva ryhmä on ikääntyneet. Yli 67-vuotiailla ei ole enää oikeutta Kelan mielenterveyskuntoutukseen. Korona-aikana ikääntyneiden yksinäisyys lisää mielenterveyspalvelujen tarvetta. Mielenterveyden kriisi ratkaistaan resursseja lisäämällä ja panostamalla etenkin varhaisen tuen palveluihin. Mielenterveyden ammattilaisten määrää on lisättävä psykiatrian poliklinikalla ja terveyskeskuksissa, jotta laadukasta ja parantavaa hoitoa on saatavilla kaikille maksukyvystä riippumatta.

Mielenterveyspalveluiden parantaminen on taloudellisesti järkevää. Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat vuosittain noin 11 miljardin kustannukset yhteiskunnalle, ja ovat yleisin työkyvyttömyyseläkkeen aiheuttaja. Jokainen mielenterveyteen investoitu euro maksaa itsensä takaisin yli nelinkertaisesti. Sijoittaminen mielenterveyteen on siis mitä vastuullisinta talouspolitiikkaa.

Mielenterveyden järkkyessä ota yhteyttä omaan terveyskeskukseen. Sieltä saat neuvoa miten toimia. Netissä keskusteluapua tarjoavat esimerkiksi Tukinet ja nuorille suunnattu Sekasin-chat. Akuutissa tilanteessa mene päivystykseen tai soita esimerkiksi MIELI ry:n ympärivuorokautiseen kriisipuhelimeen. Apua löytyy, älä jää yksin!

Vaalivideo ja Hämeenlinnan mielenterveyspalvelut

Ensimmäisellä vaalivideollani keskityn yhteen keskeisistä vaaliteemoistani, mielenterveyteen. Lisäksi kerron miksi olen ehdolla ja hieman muista mulle tärkeistä teemoista.

Joka viides nuori kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Silti Hämeenlinnassa mielenterveyspalvelut takkuavat.

Hoidontarpeen arviointiin pääsee periaatteessa matalalla kynnyksellä, mutta sen jälkeen hoidonsaanti on pahimmillaan hidasta ja epävarmaa. Palveluiden nykyinen rahoitus ei aina riitä parantavan ja tehokkaan hoidon tarjoamiseen.

Vakavia ongelmia on myös oppilashuollossa, Psykologiliiton suositukset koulupsykologien määrässä alitetaan yli kaksinkertaisesti. Yhden koulupsykologin vastuulla voi olla jopa 6 koulua ja 1 200 oppilasta. Ei ihme, että ammattilaisten kalenterit ovat täynnä.

Mielenterveyden edistäminen on myös vastuullista taloudenpitoa. Jokainen mielenterveyspalveluihin käytetty euro tuo tutkitusti yli neljän euron tuoton, puhumattakaan inhimillisistä hyödyistä. Investoinnit mielenterveyteen maksavat itsensä nopeasti takaisin.💰

Ratkaisut mielenterveyden edistämiseen Hämeenlinnassa:

1️⃣ Parannetaan mielenterveyspalveluiden saatavuutta lisäämällä niiden resursseja ja parantamalla niistä tiedottamista

2️⃣ Nostetaan oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstöresurssit suosituksia vastaaviksi.

4️⃣ Turun mallin mukaisesti palkataan psykiatrisia sairaanhoitajia tukemaan koulujen mielenterveystyötä

5️⃣ Panostetaan nuorten matalan kynnyksen Ohjaamo -toimintaan ja etsivään nuorisotyöhön

Hämeenlinnasta pyöräilykaupunki

Allekirjoitin Tawast Cycling Clubin kuntavaaliteesit pyöräilyn edistämiseksi Hämeenlinnassa. Hämeenlinnalla on potentiaalia tulla toimivaksi pyöräilykaupungiksi. Pyöräilyn edistäminen lisää kaupungin viihtyisyyttä, kasvattaa kaupunkilaisten liikkumismahdollisuuksia ja on keskeistä hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Ottamalla mallia pyöräilyn edelläkävijöistä, kuten Oulusta, Hämeenlinnassa saadaan lisättyä pyöräilyn houkuttelevuutta. Tärkeintä on rakentaa toimivia pyöräväyliä ja huolehtia hyvästä väyläkunnossapidosta myös talvella. Keskustan lisäksi toimivista pyöräväylistä on huolehdittava myös pitäjissä ja suurten teiden varsilla.

Tällä hetkellä Hämeenlinnasta puuttuu yhtenäiset pyöräväylät keskustan läpi. Etelä-pohjoissuunnan väylästä on päätös tehty, mutta rakentamista ei ole vieläkään aloitettu, vaikka valtio rahoittaa puolet työstä. Toteuttamista on nopeutettava, ja samalla aloitettava myös itä-länsisuuntaisen pyöräväylän suunnittelu. Kantakaupungin ulkopuolella on huolehdittava kevyen liikenteen väylien lisäämisestä ja kunnossapidosta. Hämeenlinnan katujen kunnossapidon resurssi- ja henkilöstövaje on paikattava, jotta pyöräväylien ja teiden kunnossapito onnistuu.

Tawast Cycling Clubin vaaliteesit löytää täältä.

Hämeenlinnan talous hyvällä tolalla

Hämeenlinnan tilinpäätösennuste vuodelle 2020 on n. 15 miljoonaa ylijäämäinen! Vielä viime kesänä peloteltiin 15 miljoonan euron alijäämällä.

Viime vuonna Hämeenlinnassa lietsottiin velkapelkoa ja yritettiin koronaa tekosyynä käyttämällä runnoa läpi ennätysleikkaukset. Kokoomuksen johdolla sovittiin yli kuuden miljoonan euron leikkauksista kaupungin henkilöstöön (kuten hoitohenkilökuntaan ja opettajiin) ja mm. Alvettulan koulun lakkautusta yritettiin.

Todellisuudessa vuosi 2020 oli reilusti ylijäämäinen. Valtion korona-avustukset auttoivat paljon, mutta myös kasvaneet pysyvät valtionosuudet ja odotettua paremmat verotulot olivat tärkeässä roolissa. Valtion tuleva koronatuki kunnille oli odotettavissa jo viime vuoden budjettia laatiessa, kun kaupungin johtavat päättäjät esittelivät massiivisia leikkauslistojaan. Näiden leikkausyritysten taustalla olivat siis puhtaasti ideologiset syyt, taloudella niitä ei voinut eikä voi perustella.

Nyt reilusti ylijäämäisen budjetin ja lähestyvän SOTE-uudistuksen myötä Hämeenlinnan tulevaisuudennäkymät ovat jokseenkin valoisat. Nyt ei ole hyvinvointileikkausten aika.

Lue lisää Hämeenlinnan tilinpäätösennusteesta: https://yle.fi/uutiset/3-11803492