Ympäristöpoliittinen verkosto ja sosiaaliasiamiehen selvitys (valtuusto 6.9)

Maanantaina oli valtuuston kokous, jossa saatiin päätettyä hyviä asioita, mutta kuultiin myös huolestuttavia asioita.

Päivän hyvä uutinen oli, että valtuusto päätti perustaa Hämeenlinnaan strategisen ympäristöpolitiikkaa koordinoivan työryhmän! Työryhmä tuli tarpeeseen, koska se on tärkeä apu Hämeenlinnan ilmastotoimien koordinointiin.🌎🌿

Kaupunginhallituksen valtuustolle tekemässä pohjaesityksessä työryhmän vaikutus oli kuitenkin vaarassa jäädä vähäiseksi. Siksi Vasemmisto ja Vihreät esittivät päätökseen lisäystä, että koordinoinnin lisäksi työryhmä tekisi hiilineutraaliustavoitetta edistäviä esityksiä poliittisille päätöksentekijöille. 

Tämä meidän tekemä muutosesitys voitti tiukan äänestyksen jälkeen. Vas, SDP, Vihr ja Kd äänestivät puolesta, kun taas vastaan äänesti merkittävä osa Kokoomuksesta ja Keskustasta. Perussuomalaiset äänestivät tyhjää, koska vastustivat koko työryhmää.

Sen jälkeen vielä kumottiin selvin numeroin Perussuomalaisten esitys koko työryhmän perustamatta jättämisestä.

Työryhmän perustaminen ja sille saatu oikeus tehdä esityksiä on ennenkaikkea voitto ilmastolle. Pieni voitto, mutta voitto kuitenkin.

Huolestuttavaa sanomaa toi valtuustolle tiedoksi saatettu sosiaaliasiamiehen selvitys, jossa annettiin Hämeenlinnan kaupungille vakavaa kritiikkiä vammaisten oikeuksien toteutumisen ja lastensuojelun järjestämisen suhteen. Pidin aiheesta puheenvuoron, jossa nostin esiin sosiaaliasiamiehen mainitsemia ongelmakohtia, ja niiden ratkaisuja.

Perusongelmia olivat riittämätön rahoitus sekä puutteelliset toimintamallit. Molempien ratkaisu vaatii poliittista tahtoa, mutta ilokseni huomasin sitä valtuustosta löytyvän. Nyt meidän tarvitsee vain viedä kauniit puheet konkreettisiksi teoiksi.

Kokouksessa keskusteltiin pitkään myös taloudesta, jonka tila Hämeenlinnassa on haastava. Kokouksessa kuultiin kuitenkin myös turhaa totuuteen perustumatonta pelottelua, jota Vasemmiston toveri Juhani Lehto ansiokkaasti korjasi.

Valtuuston avauskokous

Eilen oli Hämeenlinnan uuden kaupunginvaltuuston ensimmäinen kokous . Oli hieno, arvokas ja jännittävä hetki uudelle valtuutetulle!

Kokouksen isoin asia oli luottamuspaikkojen jako ja henkilövalinnat. Allekirjoittanut valittiin kaupunkirakennelautakunnan varajäseneksi!

Tämän luottamustoimen lisäksi toimin Vasemmiston uuden valtuustoryhmän puheenjohtajana ja maakuntatasolla minua esitetään maakuntavaltuuston jäseneksi.

Kokouksessa päästiin melko pian äänestämään kaupunginhallituksen koon kasvattamisesta aiemmasta 11 jäsenestä 13 jäseneen. Puolueidenvälisen kompromissin pohjalta tehtyä kasvattamisehdotusta kannattivat kaikki paitsi Perussuomalaiset.

Käytin kokouksessa myös ensimmäiset puheenvuoroni valtuutettuna.

Kaupunginhallituksen koon kasvattamisesta syntyneessä keskustelussa esitettiin useaan kertaan huoli kaupunginjohdon kasvavista menoista. Tähän liittyen ehdotinkin puheenvuorossani valtuutettujen ylisuurten kokouspalkkioiden (160€/kokous) puolittamista niitä seuraavaksi käsiteltäessä, mikä olisi todellinen säästötoimi ja osoittaisi moraalista suoraselkäisyyttä.

Lisäksi pidin puheenvuoron Hämeensaaren alueen puurakenteisen kehittämisen puolesta, kun käsiteltiin siihen liittyvää valtuustoaloitetta. Puu- ja teräsrunkoisen rakentamisen edistäminen on erittäin tärkeää sekä ilmaston että työllisyyden kannalta.

Kokous sujui hyvässä hengessä, tästä on hyvä jatkaa kohti syksyn budjettineuvotteluja!