Nuorten työllisyys -keskustelu

Osallistuin poliittiseen keskusteluun nuorten työllisyydestä ja nuorisotyöttömyydestä. Aihe on erittäin tärkeä, nuorten työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksien parantamiseen pitää panostaa. Alla yksi puheenvuoroni etäkeskustelusta, vastauksena kysymykseen: ”Miten kuntapoliitikkona edistäisit nuorten työllisyyspalveluita?”

Keskustelu oli Satu Heinosen järjestämä vaalikeskustelu, johon osallistui kuntavaaliehdokkaita eri puolueista. Koko tallenteen keskustelusta voi katsoa Satu Heinosen youtube-tililtä tästä linkistä. Alla tiivistelmä omista ajatuksistani:

Miten edistäisin nuorten työllisyyttä?

1) Nuorisotakuu

Jokaiselle nuorelle tulee taata työ-, opiskelu- tai viimesijaisesti työkokeilupaikka 3-4 kuukauden sisään työttömäksi jäämisestä tai valmistumisesta.

Nuorisotakuu on jo periaatteessa käytössä, mutta sen toteuttamiseksi ei ole osoitettu riittävästi resursseja. Takuu on aidosti otettava käyttöön ja osaksi Hämeenlinnan työllisyyspalveluita.

2) Oppilaitosten rahoitus kuntoon

Laadukas koulutusjärjestelmä tekee tulevaisuuden osaajia. Etenkin ammattikoulujen rahoitus on tällä hetkellä liian vähäistä, ja se näkyy opetuksen laadussa. Tilanne on korjattava. Koulutukseen panostaminen on tehokas investointi nuorten hyvinvointiin, työllisyyteen ja talouden tasapainoon.

3) Mielenterveyspalveluiden, oppilashuollon ja nuorisopalveluiden resurssit kuntoon

Nuorten työllisyyttä tulee tarkastella osana nuorten hyvinvoinnin kokonaisuutta. Toimiviin mielenterveyspalveluihin ja nuorisotyöhön panostaminen on ensiarvoisen tärkeää nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Myös oppilashuollon eli koulupsykologien ja -kuraattorien resurssivaje tulee paikata. Tällä hetkellä Hämeenlinnassa yhdellä koulupsykologilla voi olla vastuullaan viisi koulua ja 1200 oppilasta. Ei ihme että ammattilaisten kalenterit ovat täynnä, ja avunsaanti viivästyy.

4) Oppisopimuskoulutuksen edistäminen, yhteistyö oppilaitosten ja paikallisten yritysten välillä

Oppisopimuskoulutus on hyvä koulutusmuoto, jota ovat kehuneet sekä opiskelijat että yrittäjät.

Oppisopimuskoulutusmahdollisuuksia tulee lisätä tarjoamalla siitä aiempaa enemmän tietoa sekä opiskelemaan hakeville että paikallisille yrittäjille. Oppisopimuskoulutettavia työllistäville yrittäjille on annettava aiempaa laajemmin tukea ja apua koulutukseen liittyvissä asioissa.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ki2mVYIGj1Y&list=PLfOdEpLrZe8FM0Ltrmor2mt5QeWsSRggg&index=4

Uusi yhteistyön ja hyvinvoinnin aika 2021-2025

Hämeenlinnan Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelma julkaistiin! Meidän vaaliohjelmassa pyritään kaupungin vetovoiman ja viihtyisyyden edistämiseen sekä köyhyyden ja epätasa-arvon vähentämiseen. Keinoina ovat panostukset ihmisten hyvinvointiin, kestävään ilmastopolitiikkaan ja järkevään talouspolitiikkaan.🔥

Minulle erityisen tärkeitä kohtia meidän loistavassa vaaliohjelmassa ovat:

1️⃣ Toimiva koulutus ja varhaiskasvatus

2️⃣ Edullisempi ja kattavampi joukkoliikenne

3️⃣ Saavutettavat mielenterveyspalvelut

4️⃣ Ilmastokriisin tehokas torjunta ja hiilineutraalius 2030

5️⃣ Työttömyyden ja köyhyyden torjunta

Tältä pohjalta on hyvä rakentaa yhteistyötä.✊

Vaaliohjelma löytyy: https://hameenlinna.vas.fi/kuntavaaliohjelma-2021-2025/

Anonyymi rekrytointi Hämeenlinnaan (HäSa 12.4)

Tänään 12.4 Hämeen Sanomissa julkaistiin mielipidekirjoitukseni anonyymin rekrytoinnin käyttöönottamiseksi Hämeenlinnassa. Kirjoitus on kokonaisuudessaan alla:

Anonyymi rekrytointi Hämeenlinnaan

Hämeenlinnan kaupungin tulee ottaa käyttöön anonyymi rekrytointi. Se ehkäisisi syrjintää työnhakutilanteissa ja takaisi jokaiselle yhdenvertaisen mahdollisuuden päästä työhaastatteluun. Anonyymissa rekrytoinnissa hakijan nimi, sukupuoli, syntymäaika ja äidinkieli eivät tule työnantajan tietoon ennen haastatteluvaihetta. Tällä varmistetaan, että huomio kiinnittyy hakijan ammatilliseen osaamiseen, eikä työhön liittymättömiin seikkoihin.

Anonyymille rekrytoinnille on tarvetta, koska syrjintä on yleistä työnhakutilanteissa. Esimerkiksi Helsingin yliopiston tutkijan Akhlaq Ahmadin toteuttaman kattavan tutkimuksen mukaan nimen perusteella syrjintä on erittäin yleistä suomalaisilla työmarkkinoilla.

Suomenkielisen nimen avulla pääsee jopa lähes neljä kertaa helpommin työhaastatteluun kuin ulkomaalaisella nimellä, vaikka hakijoiden ammattipätevyys ja kielitaito olisivat täysin identtiset. Anonyymi rekrytointi parantaisi tilannetta, koska se haastaisi työhönottajien piileviä ennakkoluuloja. Lisäksi anonyymi rekrytointi edistäisi myös sukupuolten tasa-arvoa, ja ehkäisisi ikäsyrjintää.

Janakkalassa käynnistyi viime vuoden loppupuolella kokeilu anonyymista rekrytoinnista. Vuoden mittaisen kokeilun jälkeen mallista voidaan tehdä pysyvä. Lisäksi anonyymi rekrytointi on jo käytössä esimerkiksi Helsingissä, Rovaniemellä ja Vaasassa, ja siitä on saatu erittäin hyviä kokemuksia sekä työnantajan että työnhakijoiden taholta. Hämeenlinnassakin tulisi käynnistää laaja kokeilu anonyymistä rekrytoinnista.

Aapo Reima, kuntavaaliehdokas (vas)

Mielekäs harrastus jokaiselle lapselle ja nuorelle

Hämeenlinnan on säädettävä harrastustakuu eli jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava mielekäs harrastus tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta. Myös pienituloisten perheiden lapsilla tulee olla tasavertainen mahdollisuus harrastaa.  Lisäksi harrastustarjontaa ja ulkoliikuntapaikkoja tulee lisätä sekä kantakaupungissa että pitäjissä. 

Tällä hetkellä monella lapsella ja nuorella ei ole rahanpuutteen takia mahdollisuutta mielekkääseen harrastukseen. Hämeenlinnassakin on yli 1 000 köyhässä perheessä asuvaa lasta, joiden harrastusmahdollisuudet ovat heikommat kuin muilla ikäisillään. Enemmän kuin joka neljäs nuori on joutunut lopettamaan harrastuksen rahanpuutteen takia. Harrastustakuu lisäisi lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta.

Nykyinen vasemmistohallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut säätämään harrastustakuun ja tarjoamaan kunnille riittävän rahoituksen sen toteuttamiseen. Tällä hetkellä käynnissä on valtion rahoittama kokeilu, jossa lapsille ja nuorille tarjotaan erilaisten kerhojen muodossa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Hämeenlinna on mukana kokeilussa, ja harrastustoimintaa on alettu käynnistää. Kokeilussa pidempään mukana olleissa kunnissa on jo saatu lupaavia tuloksia. Esimerkiksi Lapualla monet kerhot ovat huippusuosittuja, ja malli on ollut menestys. Kokeilusta on saatava pysyvä toimintamalli Hämeenlinnaan.

Lisäksi lasten ja nuorten harrastamista tulisi edistää Islannin mallin mukaisella harrastusrahalla. Pienituloisten hämeenlinnalaisperheiden lapsille ja nuorille voitaisiin tarjota harrastusraha, jolla voi rahoittaa omaa harrastustoimintaa esimerkiksi urheiluseurassa tai musiikkiopistossa.

Harrastustakuuta toteutettaessa on kuunneltava lapsia ja nuoria, ja tarjottava heidän itse haluamiaan harrastuksia. Erilaisilla kyselyillä pystytään selvittämään, mitkä harrastukset ovat toivottuja ja mieluisia. Harrastusten toteutuksessa on tehtävä yhteistyötä paikallisten harrastus- ja liikuntatoimintaa tarjoavien seurojen, järjestöjen ja yrittäjien kanssa.