Lyhyet vastaukset paikallisiin kysymyksiin

Alla kerron lyhyesti kantani joihinkin paikallisesti merkittäviin ja keskustelua herättäviin asioihin, joihin voidaan vaikuttaa kaupunginvaltuustossa. Kysymykset ovat aakkosjärjestyksessä. Laita viestiä, jos sinulle tärkeä aihe puuttuu listalta, ja haluaisit kuulla mielipiteeni siitä!

Ammattikoulun rahoituksen lisääminen KYLLÄ

Resurssipula vaivaa ammattikouluja, mikä näkyy esimerkiksi vakavana lähiopetuksen ja oppimisen tukitoimien puutteena. Vuodesta 2012 lähtien ammattikouluilta on Kokoomuksen johdolla leikattu 400 miljoonaa euroa, ja vaikka nykyinen hallitus on korjannut tilannetta, on tilanne silti vaikea. Ammattikoulujen rahoitusta voidaan kuitenkin lisätä myös paikallisesti. Hämeenlinnan tulee myöntää Koulutuskuntayhtymä Tavastialle lisärahoitusta, jotta jokaiselle voidaan tarjota laadukasta opetusta.

Hoitajien palkankorotus ja koronakorvaus KYLLÄ

Kannatan reiluja koronakorvauksia hoitajille. Heidän taistelunsa koronaa vastaan pitää näkyä myös palkkakuitissa. Hoitajat tarvitsevat myös reilut palkankorotukset, jotta Suomea vaivaava hoitajapula voidaan korjata. Tällä hetkellä hoitotyöstä maksettava palkka ei vastaa työn vaativuutta. Parannuksia tarvitaan myös työoloihin, mm. työvuorojen suunnittelun ja johtamisen suhteen.

Hoivapalveluiden yksityistäminen EI

Vastustan hoivapalveluiden yksityistämistä ja ulkoistuksia. Hoivapalveluilla ei saa tavoitella voittoa! Yksityisen palveluntuotannon roolin tulisi olla julkista täydentävä, eikä toisinpäin.

Hämeensaari-areena EI

Kaupungin ei tule ottaa vastuulleen epävarmaa, kallista ja mahdollisesti kaupungin viihtyvyydelle haitallista areenahanketta. Hämeensaaren aluetta tulee jatkossakin kehittää puisto- ja virkistysalueena. Järkevä asuinrakentaminen ilman Areenaa on mahdollista, esim. nykyisen Tokmannin kohdalle. Uuden areenan rakentamisen sijaan nykyinen areena tulee peruskorjata ja tarvittaessa sitä voidaan laajentaa.

Idänpään ja Ojoisten terveysasemien lakkautus EI

Lakkautettaviksi aiotut Idänpään ja Ojoisten terveysasemat tulee säilyttää. Ne palvelevat alueiden lähes 12 000 asukasta erittäin hyvin ja ovat tärkeitä lähipalveluita. Lakkautusten perusteet ovat puutteelliset ja ne olisivat erittäin lyhytnäköisiä tilanteessa, jossa terveyspalveluiden järjestäminen on sote-uudistuksen myötä pian siirtymässä maakunnille.

Lammin lukion säilyttäminen KYLLÄ

Lammin lukiota ei saa lakkauttaa. Se on tärkeä lähipalvelu ja keskeinen tekijä Lammin elinvoimalle. Viime valtuustokaudella Kokoomuksen ajamat koulujen lakkautuspyrkimykset saatiin onneksi torjuttua. Koulutusleikkausten aika on ohi!

Lähikoulut KYLLÄ

Viihtyisät lähikoulut ja -päiväkodit ovat Hämeenlinnan etu. Lähikouluista leikkaaminen on tuhoisaa lapsilta ja nuorilta leikkaamista. Hämeenlinnassa vallanpitäjät ovat Kokoomuksen johdolla kaavailleet muun muassa Alvettulan ja Myllymäen koulujen sekä Alvettulan päiväkodin lakkauttamista. Aktiivisten asukasliikkeiden avulla nämä lyhytnäköiset ja tuhoisat lakkautussuunnitelmat saatiin onneksi torjuttua.

Maksuton pysäköinti rautatieasemalla KYLLÄ

Kannatan asemanseudun maksuttoman hiekkakenttäpysäköinnin palauttamista. Ympäristöystävällistä junaliikennettä ei saa hankaloittaa parkkimaksuilla, eikä pendelöijillä saa maksattaa Pöölin rakennuskustannuksia. Joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi ja helpottamiseksi junalipun ostaneiden on päästävä bussilla ilmaiseksi Rautatieasemalle.

Parkkihalli-investoinnit EI

Hämeenlinnassa on jo nyt liikaa tyhjänä seisovia parkkihalleja, joihin tuhlataan veronmaksajien rahoja. Keinuparkki ja Kaivoparkki olivat isoja virheinvestointeja, jotka tulivat kaupungille kalliiksi. Myös Pöölin rakentamisessa tehtiin virheitä. Rahaa on jatkossa käytettävä parkkihallien sijaan koulutukseen ja terveydenhoitoon.

Pyöräväyliä lisää KYLLÄ

Keskusta tarvitsee yhtenäiset pyöräväylät sekä pohjois-etelä että itä-länsi -suunnassa. Sibeliuksenkadun pyöräväylän ja Rapamäentien oikaisun rakentaminen pitää aloittaa mahdollisimman nopeasti. Kantakaupungin lisäksi toimivista pyöräreiteistä ja kevyen liikenteen väylistä on huolehdittava myös pitäjissä ja suurten teiden varsilla.

Terapiatakuu KYLLÄ

Terapiatakuu takaisi jokaiselle nopean pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon. Heikentyneeseen tai järkkyneeseen mielenterveyteen on tärkeää saada nopeaa matalan kynnyksen apua. Tällä hetkellä mielenterveyspalvelut kuitenkin takkuavat Hämeenlinnassa. Palveluiden resurssivajeet tulee korjata.

Toriparkki EI

Toriparkin valmistelu lopetettiin viime vuonna valtuuston päätöksellä Vasemmistoliiton aloitteesta. Haudattua toriparkki-hanketta ei tule kaivaa uudestaan esiin, Hämeenlinnassa on jo nyt liikaa tyhjänä seisovia ja ylikalliita parkkihalleja. Toriparkki on yhtä turha hanke kuin Sunny Car Center.

Varhaiskasvatuksen ongelmien korjaaminen KYLLÄ

Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen huono henkilöstöjohtaminen ja työilmapiiri sekä resurssipula ovat olleet viime aikoina esillä. Kaupunki tekee nyt asiasta selvityksiä, mutta on huolehdittava, että selvitykset johtavat myös muutoksiin toiminnassa. Varhaiskasvatusta vaivaava resurssipula on korjattava, ja johtamismallit uusittava. Henkilöstöpulaa voidaan paikata vain korottamalla palkkoja ja parantamalla työehtoja.

Terveyspalvelut kuntoon!

Koronapandemian aiheuttama kuormitus on pidentänyt hoitojonoja osassa terveyskeskuksia, ja lisännyt mielenterveyspalveluiden tarvetta. Silti Hämeenlinnassa mielenterveyspalvelut ovat vakavasti alirahoitettuja, ja myös tavanomainen terveydenhuolto kaipaa lisäresursseja. Hämeenlinna tarvitsee sekä terapiatakuun että hoitotakuun, jotta jokainen saa laadukasta hoitoa viikon sisällä palveluiden piiriin hakeutumisesta.

Vasemmistonuoret otti äskettäin valtakunnallisesti kantaa hoitojonojen purkamiseksi ja hoiva- sekä terapiatakuun toteuttamiseksi Suomen kunnissa. Tämän kevään kuntavaaleissa päätetään miten kunnat nousevat koronan aiheuttamasta kriisistä. Laadukas terveydenhuolto on investointi tulevaisuuteen, koska pitkittyessään terveysongelmat vain pahenevat ja tulevat kalliimmiksi.

Terveyspalvelut kuntoon Hämeenlinnassa

Terapiatakuu käyttöön

Terapiatakuu varmistaisi jokaiselle nopean pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon. Heikentyneeseen tai järkkyneeseen mielenterveyteen on tärkeää saada nopeaa apua. Hämeenlinnassa hoidontarpeen arviointiin pääsee jo nykyisellään matalalla kynnyksellä, mutta sen jälkeen seuraavan ajan saamisessa voi kestää useita viikkoja. Tämä on kestämätön tilanne. Mielenterveyspalveluiden resurssivajeet tulee korjata.

Hoitotakuulla hoivaa viikossa

Hoitojonot ja terveydenhuollon resurssipula korjataan varmistamalla palveluiden riittävät resurssit, jotta laadukasta hoitoa voidaan tarjota. Henkilöstöpulaan vastataan korottamalla hoitajien palkkatasoa ja parantamalla työehtoja. Näin varmistetaan työntekijöiden hyvinvointi ja pysyvyys.

Lähiterveysasemat säilytettävä

Lakkautettaviksi aiotut Idänpään ja Ojoisten terveysasemat tulee säilyttää. Ne palvelevat alueiden lähes 12 000 asukasta erittäin hyvin ja ovat asukkaille tärkeitä lähipalveluita. Mahdolliset lakkautukset on suunniteltu puutteellisesti, eikä niistä ole voitu osoittaa seuraavan kustannussäästöjä. Lakkautukset olisivat erittäin lyhytnäköisiä tilanteessa, jossa terveyspalveluiden järjestäminen on sote-uudistuksen myötä pian siirtymässä maakunnille.

Terveyskeskusmaksut pois ja muut asiakasmaksut pienemmiksi

Terveydenhuollon pitää olla edullista ja saavutettavaa jokaiselle hämeenlinnalaiselle. Terveyskeskusmaksujen poisto hyödyttää kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, koska kaikilla ei ole voimavaroja painia byrokratian kanssa ja hakea maksuvapautusta. Maksujen perintä perintätoimistojen kautta pitää lopettaa.

Itsemääräämisoikeus vanhus- ja vammaispalveluiden lähtökohdaksi

Vammaisten tulee saada päättää omista asioistaan ja omista palveluistaan, ilman byrokratiaa ja kaupungin yksipuolista sanelua. Vanhuksille pitää turvata mahdollisuus sekä palvelukotipaikkaan että kotona asumiseen.

Oppilashuollon resurssit kuntoon

Oppilashuollon eli koulupsykologien ja -kuraattorien resurssivaje tulee paikata. Tällä hetkellä Hämeenlinnassa yhdellä koulupsykologilla on pahimmillaan vastuullaan viisi koulua ja 1200 oppilasta. Ei ihme että ammattilaisten kalenterit ovat täynnä, ja avunsaanti viivästyy. Oppilashuollon resurssit on nostettava suosituksia vastaaviksi eli max. 500 oppilasta yhtä koulupsykologia kohti. Lisäksi Turusta tulisi ottaa mallia, ja palkata Hämeenlinnan koululaisia varten psykiatrisia sairaanhoitajia tukemaan oppilashuoltoa ja oppilaiden mielenterveyttä

Yhdenvertaisuuskoulutusta terveydenhuollon henkilöstölle

Jokaisella on yhdenvertainen oikeus terveyteen ja terveydenhuoltoon. Kaupungin henkilöstölle pitää järjestää koulutusta sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta sekä rasismin ehkäisemisestä, jotta jokaisella on mahdollisuus turvallisiin palveluihin ilman pelkoa syrjinnästä. Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi omana itsenään.

Humaania päihdepolitiikkaa ja toimivat päihdepalvelut

Päihdeongelmia vähennetään ja päihderiippuvaisia autetaan parhaiten sosiaali- ja terveystyöllä, ei rangaistuksin. Päihdeongelmista kärsiviä ihmisiä ei tule leimata eikä stigmatisoida. Päihdeongelmat ovat sairauksia, joita tulee hoitaa sellaisina. Hämeenlinnassa esimerkiksi huumeiden valvotut pistotilat lisäisivät huumeidenkäyttäjien ja sivullisten turvallisuutta, jo olemassa olevan neulanvaihtopisteen ohella.

Kuntavaalien vaalinumero #335

Kuntavaalien numerot saapui! Minua voi äänestää numerolla 335🔥

Ennakkoäänestys alkaa jo vajaan kahden viikon päästä! Äänestää voi 26.5 – 8.6 sekä varsinaisena vaalipäivänä 13.6

Kertauksena keskeisimmät vaaliteemani:

1) Toimivat mielenterveyspalvelut ja terapiatakuu🔥

Jokaisella tulee olla oikeus nopeaan ja matalan kynnyksen hoidonsaantiin mielenterveyden järkkyessä. Terveydenhuollon ja oppilashuollon resurssivajeet tulee korjata.

2) Bussien lippuhintojen reipas laskeminen sekä vuorojen ja reittien määrän lisääminen🌍

Hämeenlinnan bussilippujen pitää olla edullisia ja reittien kattavia. Myös pitäjiin on saatava hyvät joukkoliikenneyhteydet. Busseissa on siirryttävä vähäpäästöisiin käyttövoimiin.

3) Harrastustakuu ja hyvät harrastusmahdollisuudet✨✨

Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee taata mielekäs ja maksuton harrastus riippumatta perheen asuinpaikasta ja tulotasosta. Lisäisin myös sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja sekä kantakaupungissa että pitäjissä

Turvealaa ei kannata tekohengittää (HäSa 5.5)

Tänään 5.5 Hämeen Sanomissa julkaistiin mielipidekirjoitukseni turpeen energiakäytöstä luopumiseksi. Kirjoitus on kokonaisuudessaan myös alla:

Mielipide: Kuolevan turvealan tekohengittäminen ei ole järkevää

”Monelle alan yrittäjälle ja työntekijälle löytyy uusia työmahdollisuuksia soiden ennallistamisesta ja soiden kasvatuskäytöstä.”

Matti Hietala kritisoi mielipiteessään (Häsa 26.4.) Suomen ilmastotavoitteita ja turpeenpoltosta luopumista. Hänen mukaansa Suomen tulisi luopua vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta. Hän väittää virheellisesti, että tavoitteet eivät perustuisi kansainvälisiin sitoumuksiin ja että asettamillamme tavoitepäivämäärillä ei olisi ilmaston kannalta merkitystä.

Suomi on Pariisin ilmastosopimuksessa sitoutunut pyrkimään toimiin, joilla ilmaston lämpeneminen rajataan 1,5 asteeseen. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi hiilineutraalius on saavutettava mahdollisimman nopeasti. Turpeen poltosta luopuminen on tärkeä askel kohti ilmastokestävyyttä.

Turpeella tuotetaan vain vajaa viisi prosenttia Suomen energiasta, mutta se aiheuttaa yli 10 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä. Se on ilmastolle jopa kivihiiltä haitallisempi polttoaine. Turpeenpoltosta luopuminen on helpoin suuri ilmastoteko, jonka Suomi voi tehdä hiilineutraaliuden eteen. Turpeelle säilyy edelleen markkinoita mm. maatalouden kuivikkeena ja kasvihuoneiden kasvualustana.

Turvealan omien laskelmien mukaan turve työllistää Suomessa välilliset vaikutukset mukaan lukien vain 4 200 ihmistä. Tätä voi verrata esimerkiksi koronan vuoksi vaikeuksissa olevaan tapahtuma-alaan, joka työllistää lähes 200 000 ihmistä.

Turvealan työntekijät tarvitsevat luonnollisesti muutosturvaa ja tukea uudelleenkoulutukseen. Monelle alan yrittäjälle ja työntekijälle löytyy uusia työmahdollisuuksia soiden ennallistamisesta ja soiden kasvatuskäytöstä. Kuolevan turvealan tekohengittäminen ei ole järkevää.

Hietalan teksti sisältää myös asiavirheitä. Hän väittää, että Suomen tavoitteena on lopettaa turpeenpoltto vuoteen 2030 mennessä, vaikka todellisuudessa hallituksen tavoite on energiaturpeen käytön puolittaminen siihen mennessä. Tällä hetkellä turpeen käyttö toki vähentyy huomattavasti nopeammin ilman valtion toimiakin. Hallituksen tavoitetta voidaankin perustellusti kritisoida liian lepsuksi, ilmaston kannalta olisi tärkeää todellakin saada turpeenpoltto loppumaan mahdollisimman nopeasti.

Hietalan huoli energiaturpeen korvaamisesta tuontihakkeella on aiheellinen, ja Suomessa onkin panostettava polttoon perustumattomiin ratkaisuihin kaukolämmöntuotannossa. Puun ja muun uusiutuvan biomassan polton tulee olla vain siirtymävaiheen ratkaisu. Erityisesti lämpöpumppujen käyttöä ja hukkalämmön talteenottoa tulee edistää.

On tärkeää luoda yrityksille ennakoitava toimintaympäristö, jossa vähähiiliseen tuotantoon investointiin kannustetaan. Turve ei kuulu osaksi tulevaisuuden energiapalettia.

Aapo Reima

kuntavaaliehdokas (vas.)

Hämeenlinna