Hämeenlinna ei voi sulkea silmiään Gazan sodalta

Kolumnini julkaistiin Kaupunkiuutisissa 22.5.

Hämeenlinna ei voi sulkea silmiään Gazan sodalta – Myös paikallisilla ratkaisuilla on painoarvoa

Viimeksi kaupunginvaltuustossa keskusteltiin Israelin sodasta Gazassa. Sodan aloitti terroristijärjestö Hamas julmalla hyökkäyksellään, mutta Israelin kostotoimet ylittivät hyvin pian oikeutetun itsepuolustuksen rajat.

Gazassa on lyhyessä ajassa kuollut ainakin 35 000 ihmistä, joista yli puolet lapsia ja naisia. Avustusjärjestöt ovat ottaneet käyttöön kirjainlyhenteen WCNSF, joka on lyhenne englanninkielisistä sanoista ”haavoittunut lapsi, ei hengissäselvinnyttä perhettä”. Toin nämä asiat esiin valtuustossa.

Kokoomuksen Kirsi Lehto oli huolissaan kansainvälisen politiikan ”eksymisestä” paikallistasolle, ja epäili että valtuusto ei välttämättä ole oikea paikka arvokeskustelulle.

Olen eri mieltä. Hämeenlinna ei voi elää kuplassa, jossa suljetaan silmät siviilien kärsimykseltä ja sotarikoksilta.

Me uskalsimme täällä paikallistasolla tuomita Venäjän ja Hamasin julmat hyökkäykset ja sotarikokset. Olemme aktiivisesti tukeneet Ukrainaa sekä sanoin että avustuskuljetuksin. Olemme myös saaneet uuden ystävyyskaupungin Ukrainasta.

Toivonkin, että emme Hämeenlinnassa olisi kaksinaismoralistisia, vaan seisoisimme historian oikealla puolella myös suhteessa Israelin toimiin.

Gazan sota ei ole vain kansainvälisen politiikan kysymys, vaan myös paikallisilla ratkaisuilla on merkittävää painoarvoa.

Hämeenlinna voisi rahoittaa Gazaan suuntautuvaa humanitaarista apua, samaan tapaan kuin rahoitamme Ukraina-apua. Voisimme myös tavoitella ystävyyskaupunkia Palestiinasta ja liittyä kasvavaan joukkoon eurooppalaisia kaupunkeja. Voisimme myös selväsanaisesti vaatia alueelle pysyvää tulitaukoa, panttivankien vapauttamista ja miehityshallinnon purkamista.

Suomen kansan mielipide Israelin sotatoimista on selvä. Ylen teettämän kyselyn mukaan 60 prosenttia suomalaisista ei hyväksy Israelin sotatoimia, ja vain 20 prosenttia ne hyväksyy.

Toivon todella, että myös poliitikot kuulevat tämän viestin, niin paikallistasolla kuin maamme hallituksen kabineteissakin.

Valtuustossa pitämässäni puheessa kysyin Israelin toimien puolustajilta: ”Kuinka pitkään Hamasin viattomia siviilejä tappaneella terrori-iskulla voidaan oikeuttaa niinikään viattomien siviilien tappamista?”

Tähän kysymykseen on hyvä lopettaa myös tämä kolumni.

Kirjoittaja on valtuutettu (vas.), Hämeenlinna.

Gaza-puhe valtuustossa 6.5.

Puhuin kaupunginvaltuustossa Vasemmiston aiemmin jättämän valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö

Käsittelyssä on Vasemmistoliiton tekemä valtuustoaloite yhteistyön välttämisestä hyökkäyssotaa käyvien, laitonta miehitystä ylläpitävien ja ihmisoikeuksia rajusti rikkovien maiden kanssa. Ymmärrän hyvin perustelut sille, että erillistä toimintaohjetta ei kaupungille kannata laatia, mutta toivon ja uskon että yhteistyöhön tällaisten valtioiden kanssa suhtaudutaan pidättyväisesti.

Tälläisiä valtioita ovat esimerkiksi Venäjä, Iran, Qatar, Saudi-Arabia, Israel ja Kiina sekä lukuisat muut.

Tällä hetkellä akuuteimpaa meihinkin välillisesti vaikuttavaa sotaa käydään Ukrainassa ja Gazan kaistalla Palestiinassa. Hämeenlinnan kaupunki ja Suomen valtio ovat tuominneet Venäjän hyökkäyksen selväsanaisesti ja tukeneet Ukrainaa johdonmukaisesti. Siitä kiitos! Ikävä kyllä suhtautuminen Gazan tilanteeseen on ollut kaksijakoisempaa ja riittämätöntä. Siksi katson tarpeelliseksi puhua aiheesta.

Tilanteet eivät toki ole siinä mielessä verrannollisia, että Ukrainassa alkuperäinen hyökkääjä oli Venäjä, kun taas Israelissa sodan aloitti terroristijärjestö Hamas julmalla yli tuhannen siviilin hengen vaatineella hyökkäyksellään. Hämeenlinnan kaupunki ja Suomen valtio oikeutetusti tuomitsivat molemmat hyökkäykset.

Israelin osalta tilanne kuitenkin muuttui nopeasti ja oikeutetun itsepuolustuksen kohtuulliset rajat ylitettiin, kun maa aloitti massiiviset kollektiiviset rankaisutoimet kaikkia gazalaisia kohtaan. Tuloksena on tuhansia kuolleita lapsia, äitejä, isiä, nuoria ja vanhoja. Tuhansia kuolleita viattomia ihmisiä, kuten Ukrainassakin. Gazassa on kuollut lyhyessä ajassa jo melkein 35 tuhatta ihmistä, joista 70% naisia ja lapsia. Ja suurin osa kuolleista miehistäkin lienee siviilejä. Luvut ovat epävarmoja, mutta suuruusluokka on oikea.

Tällä hetkellä meidän suomalaisten tulisi yhteisesti seistä sekä Ukrainan että Palestiinan puolella. Toimia aktiivisesti Ukrainan ehdoilla tehtävän rauhan puolesta. Toimia aktiivisesti panttivankien vapauttamiseksi, siviilien auttamiseksi ja ennen kaikkea pysyvän tulitauon saamiseksi Gazaan. Toimia aktiivisesti rauhanomaisen ja kansojen itsemääräämisoikeutta kunnioittavan ratkaisun saamiseksi Israelin ja Palestiinan yli 70 vuotta jatkuneeseen kiistaan, jossa Israelin toiminta on jo pidempään muistuttanut apartheid-hallintoa.

Tiedän hyvin, että osa valtuutetuista on kanssani erimieltä Palestiinan osalta, vaikka Ukrainan tukemisesta yksimielisyyttä onneksi vallitseekin. Kysyn kuitenkin teiltä, että kuinka pitkälle olette valmiita tukemaan Israelin nykyisen hallituksen linjaa, jossa siviilit uhrataan oman poliittisen kannatuksen turvaamiseksi? Kuinka pitkään Hamasin viattomia siviilejä tappaneella terrori-iskulla voidaan oikeuttaa niinikään viattomien siviilien tappamista?

Gazassa avustusjärjestöjen työntekijät ovat ottaneet käyttöön kirjainlyhenteen WCNSF, joka on lyhenne sanoista ”wounded child, no surviving family”. ”Haavoittunut lapsi, ei hengissäselvinnyttä perhettä”. Sodan uhreista n. 40% uskotaan olevan lapsia.

Täytyykin muistaa, että Israelin toiminnasta ei kärsi Hamas, vaan tavalliset palestiinalaiset. Hamas voi päinvastoin saada katkeruudesta uutta voimaa, mikä voi entisestään pahentaa väkivallan kierrettä.

Suomen kansan mielipide Israelin toiminnasta onkin selvä. Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan 60% suomalaisista ei hyväksy Israelin viime kuukausien sotatoimia Gazassa, ja vain joka viides hyväksyy ne! Kansa on inhimillisyyden puolella, ja toivon että kansan ääni kuullaan.

Toivon, että pääsemme yli siitä keskustelusta, jossa Israelin toimien vastustajat leimataan Hamasin tukijoiksi, ja toisaalta Hamasin tuomitsevat Israelin tukijoiksi. Israel on muutakin kuin hallituksensa. Palestiina on muutakin, kuin Gazassa vallan kaapannut Hamas. Sekä Israelissa että Palestiinassa asuu kansoja, joilla on oikeus itsemääräämisoikeuteen ja tasa-arvoon. Alueen ristiriidat pohjaavat vuosikymmenten taakse, ovat syviä ja vaikeita. Siitä huolimatta niin israelilaiset ja palestiinalaiset että suomalaisetkin ovat kaikki ihmisiä, jotka tulisi kohdata ihmisinä eikä vihollisina. 

Tilanteeseen ei ole helppoa ratkaisua, mutta selvää on että aivan aluksi tarvitaan tulitauko ja rauha. Ilman rauhaa ei nimittäin voida rakentaa. Alueen ongelmat voidaan ratkaista vain poliittisesti, ei sotilaallisesti.

Tiedän että puheenvuoroni on synkkä ja näiden asioiden puhuminen ei ole minullekaan helppoa. Meistä jokaisen tulisi kuitenkin avata suunsa ja seistä oikealla puolella historiaa.

Toivon siis, että inhimillisyydelle ja empatialle on vielä tilaa myös kansainvälisessä politiikassa ja ulkopolitiikassa. Tämä toive on toki ensisijaisesti osoitettu maamme hallituksen suuntaan.

Näillä puheilla hyväksyn kaupunginhallituksen päätösesityksen ja pidän valtuustoaloitteen herättämää keskustelua tärkeänä. Täytyy muistaa, että toivon paremmasta tulee elää vahvana.