Hämeenlinnasta pyöräilykaupunki

Allekirjoitin Tawast Cycling Clubin kuntavaaliteesit pyöräilyn edistämiseksi Hämeenlinnassa. Hämeenlinnalla on potentiaalia tulla toimivaksi pyöräilykaupungiksi. Pyöräilyn edistäminen lisää kaupungin viihtyisyyttä, kasvattaa kaupunkilaisten liikkumismahdollisuuksia ja on keskeistä hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Ottamalla mallia pyöräilyn edelläkävijöistä, kuten Oulusta, Hämeenlinnassa saadaan lisättyä pyöräilyn houkuttelevuutta. Tärkeintä on rakentaa toimivia pyöräväyliä ja huolehtia hyvästä väyläkunnossapidosta myös talvella. Keskustan lisäksi toimivista pyöräväylistä on huolehdittava myös pitäjissä ja suurten teiden varsilla.

Tällä hetkellä Hämeenlinnasta puuttuu yhtenäiset pyöräväylät keskustan läpi. Etelä-pohjoissuunnan väylästä on päätös tehty, mutta rakentamista ei ole vieläkään aloitettu, vaikka valtio rahoittaa puolet työstä. Toteuttamista on nopeutettava, ja samalla aloitettava myös itä-länsisuuntaisen pyöräväylän suunnittelu. Kantakaupungin ulkopuolella on huolehdittava kevyen liikenteen väylien lisäämisestä ja kunnossapidosta. Hämeenlinnan katujen kunnossapidon resurssi- ja henkilöstövaje on paikattava, jotta pyöräväylien ja teiden kunnossapito onnistuu.

Tawast Cycling Clubin vaaliteesit löytää täältä.

Hämeenlinnan talous hyvällä tolalla

Hämeenlinnan tilinpäätösennuste vuodelle 2020 on n. 15 miljoonaa ylijäämäinen! Vielä viime kesänä peloteltiin 15 miljoonan euron alijäämällä.

Viime vuonna Hämeenlinnassa lietsottiin velkapelkoa ja yritettiin koronaa tekosyynä käyttämällä runnoa läpi ennätysleikkaukset. Kokoomuksen johdolla sovittiin yli kuuden miljoonan euron leikkauksista kaupungin henkilöstöön (kuten hoitohenkilökuntaan ja opettajiin) ja mm. Alvettulan koulun lakkautusta yritettiin.

Todellisuudessa vuosi 2020 oli reilusti ylijäämäinen. Valtion korona-avustukset auttoivat paljon, mutta myös kasvaneet pysyvät valtionosuudet ja odotettua paremmat verotulot olivat tärkeässä roolissa. Valtion tuleva koronatuki kunnille oli odotettavissa jo viime vuoden budjettia laatiessa, kun kaupungin johtavat päättäjät esittelivät massiivisia leikkauslistojaan. Näiden leikkausyritysten taustalla olivat siis puhtaasti ideologiset syyt, taloudella niitä ei voinut eikä voi perustella.

Nyt reilusti ylijäämäisen budjetin ja lähestyvän SOTE-uudistuksen myötä Hämeenlinnan tulevaisuudennäkymät ovat jokseenkin valoisat. Nyt ei ole hyvinvointileikkausten aika.

Lue lisää Hämeenlinnan tilinpäätösennusteesta: https://yle.fi/uutiset/3-11803492