Oikeudenmukainen siirtymä nyt!

Sitouduin eduskuntavaaliehdokkaana oikeudenmukaisen siirtymän periaatteisiin: Katso periaatteet tästä!

Sitoudun tekemään ilmastokriisiä ja luontokatoa torjuvaa politiikkaa. Vihreät investoinnit tuovat Suomeen uutta työtä ja liiketoimintaa. Nämä mahdollisuudet tulee hyödyntää täysimääräisesti, ja vihertyvää teollisuutta suojata hiilitullein.

Panoksia pitää laittaa tuulivoiman, aurinkovoiman ja ydinvoiman edistämiseen sekä energiaomavaraisuuden parantamiseen. Hiilinielut tulee turvata kehittämällä hakkuumenetelmiä, ja lisäämällä metsänomistajien kannusteita hakkuiden rajoittamiseen. Tärkeää on myös muun muassa luonnonsuojelun, joukkoliikenteen, kiertotalouden ja kosteikkoviljelyn edistäminen.

Siirtymän reiluus tulee varmistaa vahvistamalla hyvinvointivaltiota ja korjaamalla koulutuksen sekä soten akuutit ongelmat. Ihmisten työllisyydestä, työpaikoista ja hyvästä palkkakehityksestä tulee huolehtia.

Sitoumukseni kampanjan sivuilla löytyy tästä!

Ehdolla eduskuntaan 2023

Minut nimitettiin eilen Hämeen Vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokkaaksi ensi vuoden vaaleihin!

Ilmastokriisin kärjistyessä, Venäjän hyökkäyssodan pitkittyessä ja taantuman uhatessa vaaleista on tulossa erittäin tärkeät.

Tavoitteeni vaaleissa on tuoda nuorta ja uudistushaluista näkemystä eduskuntaan. Kansanedustajana tulisin jatkamaan työtä työntekijän oikeuksien ja toimeentulon, mielenterveyden ja ympäristön puolesta.

Talouspolitiikassa tulee kurjistavan leikkauslinjan sijaan keskittyä tasapainoiseen ja kestävään talouteen, joka perustuu työpaikkoihin, hyvinvointiin tehtäviin investointeihin ja oikeudenmukaiseen veropolitiikkaan. Velkaantumiskehitys on mahdollista katkaista työllisyyttä lisäämällä, investoimalla soteen ja koulutukseen, sekä tukkimalla veropohjan aukkoja.

Odotan innolla hyvää yhteistä vaalikampanjaa Vasemmiston muiden loistavien ehdokkaiden kanssa. Tähän mennessä minun lisäkseni ehdokkaiksi on nimetty pätevät Hanna Jokinen, Aino-Kaisa Pekonen ja Pirkko Juurus!