Kiitos x352!


Kiitos kaikille äänestäjille ja tukijoille! Saamani 352 ääntä vetävät nöyräksi🧡

Vasemmisto sai ison vaalivoiton sekä valtakunnallisesti että Kanta-Hämeessä. Pääsin aluevaltuustoon osana upeaa kuuden vasemmistoliittolaisen porukkaa.

Vasemmiston kannatus Kanta-Hämeessä kasvoi yli 2 prosenttiyksikköä verrattuna kuntavaaleihin, ja oli nyt yli 10%.

Suuri kiitos luottamuksesta äänestäjilleni!

Kiitos myös perheelleni, tukijoilleni ja flaikkujani jakaneille. Kiitos loistaville ehdokastovereille ja Vasemmiston vaalityöryhmälle. Kiitos kaikille onnitteluja lähettäneille. Tämä vaalivoitto tehtiin yhdessä✌️

Tästä on hyvä jatkaa kohti pian alkavaa aluevaltuustotyötä. Pyrin olemaan luottamuksenne arvoinen, ja tekemään töitä lähipalveluiden, mielenterveyden ja parempien työolojen puolesta!

Pelastustoimi aluevaaleissa

Pelastustoimi on jäänyt aluevaalikampanjoinnissa pienemmälle huomiolle, vaikka se siirtyy sote-palveluiden mukana hyvinvointialueille. Eli näissä vaaleissa päätetään myös pelastustoimesta ja ensihoidosta.

Pelastustoimen ja ensihoidon toimivuus on sosiaali- ja terveydenhuollon ohella erittäin tärkeää. Niissä voi olla kysymys elämästä ja kuolemasta: ehtiikö paloauto tai ambulanssi ajoissa paikalle?

Pelastustoimen osuudesta uudistuksessa on hyvä huomata kolme asiaa: rahoitus, henkilöstön riittävyys ja sopimuspalokuntien asema.

Rahoitus

Pelastustoimen vuosittainen rahoitus on vain pieni siivu hyvinvointialueiden tulevasta rahoituksesta, esimerkiksi Kanta-Hämeessä n. 25 miljoonaa euroa. Koko Kanta-Hämeen hyvinvointialueen vuosibudjetti tulee olemaan n. 750 miljoonan euron luokkaa.

Sote-palveluiden ja pelastustoimen yhdistäminen saman järjestäjän alle voi parantaa yhteistoimintaa esimerkiksi sairaaloiden ja pelastustoimen välillä. Tällöin saadaan samalla rahalla paremmat palvelut.

Toisaalta uudistuksessa voi piillä riski pelastustoimen rahoitukselle. Aluevaltuutetuilla voi olla kiusaus siirtää rahoitusta pelastustoimesta sote-palveluihin, mutta tähän kiusaukseen ei tule langeta. Molempia tarvitaan.

Henkilöstön riittävyys

Toinen huomio liittyy työoloihin ja henkilöstön riittävyyteen. Sote-alan tavoin myös pelastustoimessa kärsitään työntekijäpulasta. Pelastusalan ammattilaisia jää vuosittain eläkkeelle enemmän, kuin uusia koulutetaan. Pelastajapulan ratkaisuun toimivat osittain samat keinot kuin hoitajapulankin: enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa esim. työvuoroihin, parempi palkka, enemmän koulutuspaikkoja ja johtamisen kehittäminen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää myös työssä jaksamiseen ja työturvallisuuteen.

Lisäksi pelastusalalla esiintyvään epäasialliseen toimintaan ja seksuaaliseen häirintään pitää puuttua nykyistä tiukemmin ja tehokkaammin, jotta työturvallisuus aidosti toteutuisi.

Sopimuspalokunnat

Kolmas huomio liittyy sopimuspalokuntien asemaan. Sopimuspalokunnat, kuten VPK:t, ovat erittäin tärkeitä etenkin haja-asutusalueilla. Ne ovat mukana n. 60% vuosittaisista hälytystehtävistä. Niiden toimintaedellytykset ja rahoitus tulee turvata myös jatkossa.

Tällä hetkellä sopimuspalokuntien hälytysosastoihin kuuluu Suomessa yli 15 000 ihmistä, ja määrä on kasvussa. Silti monilla sopimuspalokunnilla on rekryongelmia etenkin ikääntyvissä maaseutukylissä. Tähän ongelmaan pitää hyvinvointialueen reagoida, ja pitää sopimuspalokunnat jatkossakin vahvana osana suomalaista pelastusjärjestelmää. Aluevaltuustossa pitää varmistaa, että sopimuspalokuntien rahoituksesta ei lähdetä leikkaamaan.

Huomenna vaalipäivänä päätetään sote-palveluiden ja pelastustoimen tulevaisuudesta. Muista äänestää!

Olen ehdolla sotevaaleissa: ”Lähipalvelut – Mielenterveys – Työolot”

Olen Vasemmistoliiton ehdokkaana aluevaaleissa. 

Vaaleissa päätetään arjen terveys- ja sosiaalipalveluista, kuten terveysasemista, hoivakodeista, mielenterveyspalveluista, päihdepalveluista ja vammaispalveluista. Nämä vaalit ovat siis sote-vaalit.

Joitakin vaalitavoitteitani lyhyesti:

1️⃣  Ihmisläheisten lähipalveluiden turvaaminen

2️⃣  Mielenterveys- ja päihdepalveluiden parantaminen (hoito- ja terapiatakuu)

3️⃣  Hoitohenkilöstön palkat ja työolot kuntoon

Kaupunginvaltuustossa Vasemmisto on pitänyt laadukkaiden ja tasa-arvoisten sote-palveluiden sekä sote-henkilöstön puolia, ja olemme saaneet tuloksia aikaan. 

Esimerkiksi ensi vuonna palkataan uusi koulupsykologi- ja kuraattori, lisätään kotihoidon rahoitusta ja palkataan Viipurintien terveysasemalle uusi hoitaja-lääkäri -pari. 

Samaa lähipalveluiden puolesta tehtävää työtä tulisin jatkamaan myös Kanta-Hämeen hyvinvointialueella, koko maakunta huomioiden. Aluevaltuustossa ei tule edustaa omaa kotikuntaa, vaan tasavertaisesti koko aluetta.

Näissä aluevaaleissa päätetään, rakennetaanko tulevaisuuden sotea ihmisiä varten vai veroparatiiseja hyödyntäville sotebisnesjäteille.

Kanta-Hämeen tulee olla hyvä asuinpaikka kaikille, ei vain harvoille.

Mitkä aluevaalit?

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät kuntien vastuulta uusille hyvinvointialueille. Aluevaltuusto tulee olemaan tulevan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen korkein päättävä elin, ja valtuutetut valitaan tammikuussa käytävillä aluevaaleilla.

Uudistuksen tavoitteena on nopeampi hoitoonpääsy ja laadukkaamman hoidon turvaaminen asuinpaikasta ja lompakon paksuudesta riippumatta. Tavoitteiden toteutuminen vaatii kuitenkin tahtoa myös tulevilta hyvinvointialueiden päättäjiltä. Siksi Kanta-Hämeen aluevaltuustossa tarvitaan tasa-arvoa edistävää politiikkaa.