Lyhyet vastaukset paikallisiin kysymyksiin

Alla kerron lyhyesti kantani joihinkin paikallisesti merkittäviin ja keskustelua herättäviin asioihin, joihin voidaan vaikuttaa kaupunginvaltuustossa. Kysymykset ovat aakkosjärjestyksessä. Laita viestiä, jos sinulle tärkeä aihe puuttuu listalta, ja haluaisit kuulla mielipiteeni siitä!

Ammattikoulun rahoituksen lisääminen KYLLÄ

Resurssipula vaivaa ammattikouluja, mikä näkyy esimerkiksi vakavana lähiopetuksen ja oppimisen tukitoimien puutteena. Vuodesta 2012 lähtien ammattikouluilta on Kokoomuksen johdolla leikattu 400 miljoonaa euroa, ja vaikka nykyinen hallitus on korjannut tilannetta, on tilanne silti vaikea. Ammattikoulujen rahoitusta voidaan kuitenkin lisätä myös paikallisesti. Hämeenlinnan tulee myöntää Koulutuskuntayhtymä Tavastialle lisärahoitusta, jotta jokaiselle voidaan tarjota laadukasta opetusta.

Hoitajien palkankorotus ja koronakorvaus KYLLÄ

Kannatan reiluja koronakorvauksia hoitajille. Heidän taistelunsa koronaa vastaan pitää näkyä myös palkkakuitissa. Hoitajat tarvitsevat myös reilut palkankorotukset, jotta Suomea vaivaava hoitajapula voidaan korjata. Tällä hetkellä hoitotyöstä maksettava palkka ei vastaa työn vaativuutta. Parannuksia tarvitaan myös työoloihin, mm. työvuorojen suunnittelun ja johtamisen suhteen.

Hoivapalveluiden yksityistäminen EI

Vastustan hoivapalveluiden yksityistämistä ja ulkoistuksia. Hoivapalveluilla ei saa tavoitella voittoa! Yksityisen palveluntuotannon roolin tulisi olla julkista täydentävä, eikä toisinpäin.

Hämeensaari-areena EI

Kaupungin ei tule ottaa vastuulleen epävarmaa, kallista ja mahdollisesti kaupungin viihtyvyydelle haitallista areenahanketta. Hämeensaaren aluetta tulee jatkossakin kehittää puisto- ja virkistysalueena. Järkevä asuinrakentaminen ilman Areenaa on mahdollista, esim. nykyisen Tokmannin kohdalle. Uuden areenan rakentamisen sijaan nykyinen areena tulee peruskorjata ja tarvittaessa sitä voidaan laajentaa.

Idänpään ja Ojoisten terveysasemien lakkautus EI

Lakkautettaviksi aiotut Idänpään ja Ojoisten terveysasemat tulee säilyttää. Ne palvelevat alueiden lähes 12 000 asukasta erittäin hyvin ja ovat tärkeitä lähipalveluita. Lakkautusten perusteet ovat puutteelliset ja ne olisivat erittäin lyhytnäköisiä tilanteessa, jossa terveyspalveluiden järjestäminen on sote-uudistuksen myötä pian siirtymässä maakunnille.

Lammin lukion säilyttäminen KYLLÄ

Lammin lukiota ei saa lakkauttaa. Se on tärkeä lähipalvelu ja keskeinen tekijä Lammin elinvoimalle. Viime valtuustokaudella Kokoomuksen ajamat koulujen lakkautuspyrkimykset saatiin onneksi torjuttua. Koulutusleikkausten aika on ohi!

Lähikoulut KYLLÄ

Viihtyisät lähikoulut ja -päiväkodit ovat Hämeenlinnan etu. Lähikouluista leikkaaminen on tuhoisaa lapsilta ja nuorilta leikkaamista. Hämeenlinnassa vallanpitäjät ovat Kokoomuksen johdolla kaavailleet muun muassa Alvettulan ja Myllymäen koulujen sekä Alvettulan päiväkodin lakkauttamista. Aktiivisten asukasliikkeiden avulla nämä lyhytnäköiset ja tuhoisat lakkautussuunnitelmat saatiin onneksi torjuttua.

Maksuton pysäköinti rautatieasemalla KYLLÄ

Kannatan asemanseudun maksuttoman hiekkakenttäpysäköinnin palauttamista. Ympäristöystävällistä junaliikennettä ei saa hankaloittaa parkkimaksuilla, eikä pendelöijillä saa maksattaa Pöölin rakennuskustannuksia. Joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi ja helpottamiseksi junalipun ostaneiden on päästävä bussilla ilmaiseksi Rautatieasemalle.

Parkkihalli-investoinnit EI

Hämeenlinnassa on jo nyt liikaa tyhjänä seisovia parkkihalleja, joihin tuhlataan veronmaksajien rahoja. Keinuparkki ja Kaivoparkki olivat isoja virheinvestointeja, jotka tulivat kaupungille kalliiksi. Myös Pöölin rakentamisessa tehtiin virheitä. Rahaa on jatkossa käytettävä parkkihallien sijaan koulutukseen ja terveydenhoitoon.

Pyöräväyliä lisää KYLLÄ

Keskusta tarvitsee yhtenäiset pyöräväylät sekä pohjois-etelä että itä-länsi -suunnassa. Sibeliuksenkadun pyöräväylän ja Rapamäentien oikaisun rakentaminen pitää aloittaa mahdollisimman nopeasti. Kantakaupungin lisäksi toimivista pyöräreiteistä ja kevyen liikenteen väylistä on huolehdittava myös pitäjissä ja suurten teiden varsilla.

Terapiatakuu KYLLÄ

Terapiatakuu takaisi jokaiselle nopean pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon. Heikentyneeseen tai järkkyneeseen mielenterveyteen on tärkeää saada nopeaa matalan kynnyksen apua. Tällä hetkellä mielenterveyspalvelut kuitenkin takkuavat Hämeenlinnassa. Palveluiden resurssivajeet tulee korjata.

Toriparkki EI

Toriparkin valmistelu lopetettiin viime vuonna valtuuston päätöksellä Vasemmistoliiton aloitteesta. Haudattua toriparkki-hanketta ei tule kaivaa uudestaan esiin, Hämeenlinnassa on jo nyt liikaa tyhjänä seisovia ja ylikalliita parkkihalleja. Toriparkki on yhtä turha hanke kuin Sunny Car Center.

Varhaiskasvatuksen ongelmien korjaaminen KYLLÄ

Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen huono henkilöstöjohtaminen ja työilmapiiri sekä resurssipula ovat olleet viime aikoina esillä. Kaupunki tekee nyt asiasta selvityksiä, mutta on huolehdittava, että selvitykset johtavat myös muutoksiin toiminnassa. Varhaiskasvatusta vaivaava resurssipula on korjattava, ja johtamismallit uusittava. Henkilöstöpulaa voidaan paikata vain korottamalla palkkoja ja parantamalla työehtoja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *