Uusi yhteistyön ja hyvinvoinnin aika 2021-2025

Hämeenlinnan Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelma julkaistiin! Meidän vaaliohjelmassa pyritään kaupungin vetovoiman ja viihtyisyyden edistämiseen sekä köyhyyden ja epätasa-arvon vähentämiseen. Keinoina ovat panostukset ihmisten hyvinvointiin, kestävään ilmastopolitiikkaan ja järkevään talouspolitiikkaan.🔥

Minulle erityisen tärkeitä kohtia meidän loistavassa vaaliohjelmassa ovat:

1️⃣ Toimiva koulutus ja varhaiskasvatus

2️⃣ Edullisempi ja kattavampi joukkoliikenne

3️⃣ Saavutettavat mielenterveyspalvelut

4️⃣ Ilmastokriisin tehokas torjunta ja hiilineutraalius 2030

5️⃣ Työttömyyden ja köyhyyden torjunta

Tältä pohjalta on hyvä rakentaa yhteistyötä.✊

Vaaliohjelma löytyy: https://hameenlinna.vas.fi/kuntavaaliohjelma-2021-2025/