Toimeentulo ja talous

Turvataan toimeentulo ja julkisen talouden kestävyys

Huolehditaan jokaisen toimeentulosta, torjutaan köyhyyttä ja säädetään minimipalkka. Uudistetaan sosiaaliturvaa kohti perustuloa. Rakennetaan kestävä julkinen talous luomalla uusia työpaikkoja, kiristämällä pääomien ja varallisuuksien verotusta sekä karsimalla haitallisiksi todettuja yritystukia.

KESKEN