Paikallista porinaa: Ei anneta taantumuksen voittaa (Kaupunkiuutiset 29.6)

Kolumnini julkaistiin Kaupunkiuutisissa kaksi viikkoa sitten Pride-kuukauden loppupuolella. Nyt siitä oli kuitenkin pahoitettu mieltä Kaupunkiuutisten mielipidepalstalla, joten sen kunniaksi jaan kolumnini täällä. Kirjoitukseni sanoma onkin edelleen erittäin ajankohtainen.

Ei anneta taantumuksen voittaa – Tehdään yhdessä töitä yhdenvertaisuuden puolesta

Alkanutta Pride-viikkoa ovat edeltäneet useat surulliset uutiset.

Yhdysvalloissa käännettiin kelloja vuosikymmeniä taaksepäin poistamalla aborttioikeuden perustuslaillinen suoja. Norjassa tehtiin tuhoisa terrori-isku sateenkaariyhteisöä vastaan.

Näiden uutisten keskellä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävän Priden merkitys korostuu.

Yhdysvaltojen kehollista itsemääräämisoikeutta loukkaavasta päätöksestä ovat vastuussa kiihkouskonnolliset fanaatikot, ja maan kahtiajako on vahvempaa kuin koskaan.

Taantumuksellisilla voimilla on muuallakin maailmassa huolestuttavaa ja kasvavaa vaikutusvaltaa, mikä näkyy esimerkiksi äärioikeistolaisen ja ääri-islamistisen terrorismin muodoissa.

Suomi ei ole lintukoto

Myös Suomessa on piirejä, jotka edustavat samanlaista taantumuksellisuutta ja ihmisvihaa. Suomi ei ole lintukoto, joka olisi turvassa tälläiseltä ihmisoikeuksia uhkaavalta kehitykseltä.

Yhteiskunnan jakautuminen, ääriliikkeiden nousu ja ihmisoikeuksia väheksyvä poliittinen puhe ovat riskejä ja osin toteutunutta kehitystä myös täällä meillä.

Toimintaa, ei lamaannusta

Huonojen uutisten edessä ei kuitenkaan ole syytä lamaantua, vaan ryhtyä toimintaan ihmisoikeuksien eteen. Paikallisella tasollakin on mahdollista tehdä paljon yhdenvertaisuuden parantamiseksi.

Kuntien ja hyvinvointialueiden tasolla tehokkaita toimia ovat muun muassa ilmaisen ehkäisyn laajentaminen ja sen piiriin kuuluvien ehkäisyvälineiden valikoiman lisääminen, yhdenvertaisuuskoulutusten järjestäminen henkilöstölle ja sukupuolten moninaisuuden huomioiminen kiinteistöjen suunnittelussa.

Ei olisi pahitteeksi myöskään Hämeenlinnan seudun oma Pride-kulkue.

Puhujan vastuu

Meillä jokaisella on myös vastuu siitä, miten me puhumme kanssaihmisistämme. Esimerkiksi vähemmistöihin kohdistuva vitsailu ja väheksyntä rakentavat ja ylläpitävät vähemmistövihamielisiä asenteita.

Jokaisella on sananvapaus, mutta myös vastuu sanomisistaan. Ihmisoikeuksia murentavaa keskustelua ei kannata ehdoin tahdoin rakentaa.

Ei anneta taantumuksen ja ihmisvihan voittaa. Tehdään yhdessä ja yhtenäisinä töitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta.

Pride-liputus ei yksin riitä (HäSa 5.7)

Alla oleva mielipidekirjoitukseni julkaistiin Hämeen Sanomissa tänään 5.7! Kirjoituksessa vaadin Hämeenlinnan kaupungilta käytännön toimia yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien eteen.

Pride-liputus ei yksin riitä

Sateenkaariliput liehuivat Hämeenlinnassa ihmisoikeuksien puolesta. Pride-sateenkaariliputus on näkyvä ja tärkeä tuenosoitus sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhtäläisille oikeuksille. 

Pelkkä liputus ei kuitenkaan riitä. Hämeenlinnan on myös aktiivisesti toimittava yhdenvertaisemman kaupungin ja yhteiskunnan puolesta. Hämeenlinnalla on vielä paljon työtä tehtävänä tasa-arvon eteen.

Pride-liputuksen lisäksi sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuus on huomioitava kaupungin käytännön toiminnassa ja taloudessa. Esimerkiksi julkisissa tiloissa, kuten kouluissa ja liikuntapaikoissa pitää olla tarjolla myös sukupuolittamattomat wc- ja pukeutumistilat, nykyisten vaihtoehtojen lisäksi. Näin tarjottaisiin jokaiselle turvallinen ja itselle sopiva vaihtoehto, torjuttaisiin syrjintää ja lisättäisiin julkisten tilojen saavutettavuutta. Tämä vaatimus tulee huomioida uudisrakentamisen ja peruskorjausten yhteydessä.

Erityisen tärkeää yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta huolehtiminen on kouluissa ja terveydenhuollon palveluissa. Kaikille kaupungin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan työntekijöille olisi hyvä järjestää palkallista yhdenvertaisuuskoulutusta, jossa käytäisiin läpi myös sukupuolten ja seksuaalisuuden moninaisuutta, itsemääräämisoikeuden merkitystä ja syrjimättömyysperiaatetta. Yhdenvertaisuutta edistetään koulussa ja terveydenhuollossa monin tavoin jo nyt, mutta tämänkaltainen laaja koulutus olisi hyvä ja tärkeä lisä muuhun tasa-arvotoimintaan.

Uudistusten valmistelussa ja päätöksenteossa on erittäin tärkeää kuulla niitä ryhmiä, joita päätökset koskevat. Sateenkaari-ihmisten osallisuutta pitää vahvistaa. Etenkin nuorten näkemyksiä yhdenvertaisuudesta on kuultava esimerkiksi nuorisotyön järjestämää toimintaa suunniteltaessa.

Tasa-arvo edellyttää tekoja.

Aapo Reima

Uusi kaupunginvaltuutettu (vas.)

Hämeenlinna